About Us

นายปรันตป์ สัมฤทธิ์

นักพัฒนาเว็บไซต์ และ
ออกแบบกราฟิก

เราเป็นนักออกแบบที่ทำงานร่วมกับธุรกิจขนาดเล็ก และชุมชนท้องถิ่นให้ได้มีประสบการณ์ทางด้านออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี เรามุ่งมั่นที่จะนำไอเดีย และความสามารถในการสร้างสรรค์ของเรามาให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของคนในธุรกิจและชุมชนที่เราได้ทำงานด้วย

เราเสนอบริการออกแบบเว็บไซต์, โลโก้, นามบัตร, ออกแบบกราฟิก, และผลิตวิดีโอโฆษณาผลิตภัณฑ์

Run

ลองเช็คบริการของเราดูสิ !
ทุกสิ่งที่คุณต้องการจะอยู่ที่นั่น

พัฒนาเว็บไซต์, วีดีโอโฆษณาผลิตภัณฑ์, ออกแบบนามบัตร และ ออกแบบโลโก้
- Your Style By Our Design -

Yam
นางสาววีณา ไกรเสริม

นักเขียนโปรแกรมอาวุโส

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในสาขาซอฟต์แวร์ โดยเชี่ยวชาญด้านโรงแรม ร้านอาหาร และการบัญชี เราเป็นโปรแกรมเมอร์ที่กระตือรือร้นและใส่ใจในรายละเอียด ผู้สนุกกับการจัดการกับความท้าทายที่ต้องใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ประสบการณ์ของเราครอบคลุมทั้งการพัฒนา Front End และ Back End ทำให้เรามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของโครงการได้เต็มรูปแบบในทุกระบบ

บริการของเราครอบคลุมสำหรับธุรกิจ และซอฟต์แวร์เฉพาะทั้งหมด รวมถึงโรงแรม ร้านอาหาร และการบัญชี