Product Ad. Video

วิดีโอโฆษณาผลิตภัณฑ์

โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ควรสร้างความประทับใจและกระตุ้นความสนใจ พร้อมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากผู้ชม

วิดีโอโฆษณาผลิตภัณฑ์

ยกระดับธุรกิจไปสู่อีกระดับ ด้วยวิดีโอโฆษณาผลิตภัณฑ์

วิดีโอโฆษณาผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง ดึงดูดผู้ชมให้พิจารณา ซื้อ หรือมีส่วนร่วม โดยเน้นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

ผู้ชม และแพลตฟอร์มที่เป็นเป้าหมายควรได้รับการวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และปรับปรุงแนวทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

Product Ad. Video

ราคาเริ่มต้นที่ 2,000 บาท สำหรับ 10 วินาทีแรก
และ 1,000 บาท สำหรับ 10 วินาทีถัดไป

เราให้บริการวีดีโอทั้งในรูปแบบ 4K และบนแพลตฟอร์มอินสตาแกรม หรือเฟซบุ๊ก (Reel)

let's connect

กรอกฟอร์มของเรา

กรอกแบบฟอร์ม และ บอกเราเกี่ยวกับคุณ พวกเราจะติดต่อกลับในเวลาไม่เกินหนึ่งวันทำการ